2019
KİM 16
ÇİLBİK’İN ÖLÜM KALIM SAVAŞI Çilbik her zorluğun üstesinden gelse de ülkenin hakanının istekleri bitmiyordu. Saray görev lileri yine çocukcağızın kapısına dayanmış, hakanın Çilbik hemen yanıma gelsin diye buyruk verdiğini, hemen