2020
Aybalam Sayı 1
Azerbaycan’ın kuzeyinde, Bakü’nün 300 km kuzeybatısında, Büyük Kafkas sıradağlarının eteğinde, deniz seviyesinden 700 metrede muhteşem bir şehir yükselir. Tarihin sayfaları çevrildikçe şehirden farklı adlarla söz edildiği görülür. Şeke, Şaki, Şaka,
2020
Aybalam Sayı 2
ÇALGILARDA BEYNELMİLEL NAĞMELER UDUN İÇ SIZLATAN TERENNÜMLERİ Ud’un büyük bombeli armut görünümlü gövdesi olup, kısa boynunda perdeler yoktur ve ayar kolları g dönüktür. Zar kısmı hariç geri kalan bütün kısımları
2020
Aybalam Sayı 3
KUBA’NIN AĞ ALMASI Kuba, Büyük Kafkas sıradağlarının kuzeydoğu eteklerinde yeralmış Azerbaycan’ın coğrafi bölgelerinden biridir. Deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikte büyük yerleşim yeri olan Kuba, Dağıstan ile sınır komşusudur. Bölgenin eski