2020
Kim 25
NOGAY HALK MASALI KAMIR- BATIR Yaşlı çoban yalnız başına yaşıyordu. O, uzun yıllardan beri bir beyin hizmetindeydi. Binlerce koyunu otlatma görevini üstlenmişti. Kendisine ait malı mülkü yoktu. Köyden az uzakta
2020
Kim 26
CHONDZORESK Chondzoresk’ler, Kazaklara bir miktar benzerlik gösterse de Karabağ grubu içinde sınıflandırılır. Altıgen şeklinde iki büyük mavi madalyon, bu halının kırmızı alanının neredeyse tüm yüzeyini kaplıyor. Kırmızı ve beyaz renkli
2020
Denikin’in hezimetini müteakip, «Şimalî Kafkasya’yı Müdafaa Şurası»nın askerî kıtaları kızıl ordu ile temasa geldikten sonra Nisan 1920’de Temir-Han-Şura’da bir geçit resmi tertip edildi. Bu geçit resminde Sovyet seferi kolordusu komutan
2020
Aybalam Sayı 6
MAL MEYDANINDA KOL KOPARANLAR Haramzadelerin kol gezdiği, üçkâğıtçılığın bin bir türünün icra edildiği bu meydanda; köylülerin başına celepler, kasaplar üşüşür; satılık sığır, koyun veya atları laf cambazlığı ederek yok pahasına