2021
Aybalam Sayı 11
MOLLA NASREDDİN 100 YIL SONRAHakikatin güldüre güldüre ifadesi, çıkış yolunun güldüre güldüre gösterilmesi, Nasrettin Hocafıkralarının en önemli özelliğidir. yüzyılın öncesinde karşılaştığı kusurlarla, cehaletle mücadele eden Mirza Celil Mehmetguluzade’ nin öncülük
2021
Aybalam Sayı 12
KARABAĞ DOSYASI SOVYET SİSTEMİNDE KARABAĞ                     Tarih, tarih tartışmaları ve tarihin yorumlanmasındaki uyuşmazlıklar, Sovyetlerin son on yılında dönüşüme uğrayarak hareketlerin ve düşmanlıkların ideolojisi hâline geldi. Başlangıçta bir avuç uzman