2022
Aybalam Sayı 13
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE ÇOBANDede Korkut Kitabı’nda iki hikâyede çoban kahraman tipimevcuttur: Salur Kazanun İvi Yağmalanduğı Boy ve Basat DepegöziÖldürdügi Boy. Bu hikâyelerin birincisinde çoban yardımcı kahramanrolündedir. Kazan Bey’den sonraki en
2022
Aybalam Sayı 14
BAKÜ KOMUNÜ -3-Bakü Komünü 1917-1918 Rus Devriminde Milliyet ve SınıfPetrol sanayiinin gelişimi, Bakü’yü kısa süre içinde feodal topraklardakapitalist bir şehir durumuna getirdi ve köylü toplumla çevrilmiş proletaryavahasına dönüştürdü. Sanayi nedeniyle
2022
Aybalam Sayı 15
ÇARLIK RUSYASI’NIN YAHUDİ POLİTİKASIAynı yılın Noelinde Varşova Kutsal Haç Kilisesinde yangın çıktığı şeklinde uyduruk birhaber yayılarak çıkarılan izdihamda yirmi dokuz kişi hayatını kaybetti. Ardından bu duyurununpanik yaratarak insanları soyma niyetiyle