Blog

gazetesi

KİM 4

ŞARVİLÎ’NİN DÖVÜŞLERİ Şarvili aksakala söz verdikten sonra uzun bir sefere çıkar. Buzlar ülkesi diye bir coğrafyaya varıyor. Bu soğuk ülkede ona “Sen burada var olmak istiyorsan önce Ayaz-Buba * ile baş etmelisin” diyorlar. Ayaz-Buba saç sakalı buz bağlamış hâliyle ürkütücüdür. Bu arada emin olabiliriz ki, Ayaz-Buba yalnız bir müneccim değil, aynı zamanda Lezgi tanrılar topluluğundan…
Devamı

KİM 17

ON BAHADIRLAR ÜLKESINININ SÖLENLERI Koyunların kesilmek bilmeyen melemeleri katarın yaklaştığını bildirirdi. Çobanların odaman denilen beyi, sürü sahiplerinden birinin oğluydu. On beş yirmi bin koyun, yaklaşık yüz tane at, çok sayıda kurt köpeğinden oluşan gerçek bir orduya komuta ederdi. Çobanları özlemle beklerdim. Çünkü bana olağanüstü armağanlar getirirlerdi. Kurutulmuş peynirden yapılan bu armağanlar usta işi at, koyun,…
Devamı

KİM 16

ÇİLBİK’İN ÖLÜM KALIM SAVAŞI Çilbik her zorluğun üstesinden gelse de ülkenin hakanının istekleri bitmiyordu. Saray görev lileri yine çocukcağızın kapısına dayanmış, hakanın Çilbik hemen yanıma gelsin diye buyruk verdiğini, hemen kendileriyle birlikte devletlinin karşısında hazır olması gerektiğini bildirmiş; Çilbik çarnaçar, muhafızlarla birlikte huzura çıkmıştı. Hükümdar oturduğu tahtından Çilbik’e seslenerek yavrum sana son bir görev daha…
Devamı

KİM 15

ALBANLARIN ORTA ÇAĞ’DAKİ MÜCADELELERİ Alban Devletinin kurucusu olan halklar arasındaki birliktelik uzun süre devam etmedi. Tarihçi Muzaffer Melikmemmedov’un bu konudaki makalesinden edindiğimiz bilgiler, Albanya arazisinin kuzeyden Hun, Hazar, Bulgar; güneyden Sasani, Ermeni baskısına uğradığını ortaya koyuyor. Bir yandan dış saldırılar, diğer yandan iç sorunlar yüzünden Alban Devleti çarlık adı verilen siyasi birimlere bölündü. Tarihçi bu…
Devamı

KİM 14

SON BAHADIRLAR ÜLKESI TOPRAK ANA GIBI.. için tüm avul halkını seferber etmemiz gerekirdi. Kıraç, verimsiz kaya doruklarından inen dağlılar, aşağıdaki tarlalarda gündelikçi olurlardı. Ele avuca sığmayan oğlağımla gezerken köy çocuklarının arkamıza takılmalarından hoşlanıyor dum. O sırada havayı şarkılar, ayakların yeri döven sesleri, el çırpanların alkışları, neşelenen insanların haykırışları dolduruyordu. Kadınlar otları biçer, erkekler güneşte şimşek…
Devamı

KİM 13

DAG KARTALLARININ ÜLKESINDE BAYRAM *Bu yazının ilk bölümü Şubat 2019 tarihli gazetemizde Son Bahadırlar Ülkesi başlığıyla yayımlanmıştı. Şahinimin acısı dinip yerini, günün getirdiği yeni sevinçlere bıraktı. En parlak sevincim ilkyaz mevsiminde oldu. Boğa Bayramı Otzbay geldi. Bu bayramın özelliği, yeni yılda ilk kez toprağın sabanla sürülmesi, ilk tohumların ekilmesiydi. Bu, güzel bir bayramdı. Eski tanrılara…
Devamı

KİM 12

DAGISTAN’ DA AVAR MİMARİSİ Dağlılar güçlendirilmiş harç (kerpiç) yerine toprak kullandılar ve hâlâ kullanıyorlar. Kil bile değil, ayak basılan herhangi bir yerdeki toprak. Bu malzeme duvara sağlamlık vermez, yalnızca rüzgârı keser. Duvar elle bile oyulabilir. Aynı toprak, dağlıların barınma yerlerindeki açık mekânları olan düz damın üzerindeki harç için de kullanılırdı. Bu dam, ciddi bakım ve…
Devamı

KİM 11

GELECEĞİ OLMAYAN DİL İlk Çağ’da bugünkü Azerbaycan coğrafyasının kuzey batısındaki Zaqatala ve Balakent bölgelerinden sürülüp Kuba reyonunun en yüksek dağlık kesimlerinde yerleşmek zorunda kalan Qrızlar, çok Tanrılı inançlar başta olmak üzere Hristiyanlık ve Müslümanlığa geçiş evrelerini yaşadıktan sonra Safevi Şahlığı, Rus Çarlığı, Sovyetler Birliği iktidarlarının sahasında varlıklarını sürdürme, kimliklerini koruma mücadelesi verdiler.  Daha çarlık döneminde…
Devamı

KİM 10

LAK BENİM BAYRAMLARIM VARDI Dağıstan’da ekilecek toprak çok azdır. Bu yüzden eski çağlardan beri toprağı sürme, hasat yapma, ot biçme gibi işler bir düzene bağlanmış, bu işler merasimlerle süslenmiştir. Deniz seviyesinden 1500 metre kadar yüksekte bulunan dağ köylerinde karların erimesi gecikir. Toprağı ilk sürme zamanı olarak 21-22 Mart tarihleri tespit edilmiş ve merasimlere bağlanmıştır. Lak…
Devamı

KİM 6

LEZGİNKA GÖSTERİSİNİN ARDINDAN Çarşamba gecesi Cemal Reşit Rey salonunda, Kuzey Kafkasya devletlerinden Dağıstan’ın o dünyaca ünlü Lezginka Dans gurubunu nasıl harika duygularla izledim .. 1990’dan beri ilk defa geldiler ülkemize. Yıllardır özlemle beklediğim o kültür, 27 yıl sonra tekrar geldi..  Kökümüz Kuzey Kafkasya.. O müzik, o oyunlar.. Kan çekiyor bir defa.. İkincisi..Ankara Gençlik Günlerimde bir Elbruz Bey vardı. Kuzey…
Devamı