KİM 4

ŞARVİLÎ’NİN DÖVÜŞLERİ Şarvili aksakala söz verdikten sonra uzun bir sefere çıkar. Buzlar ülkesi diye bir coğrafyaya varıyor. Bu soğuk ülkede ona “Sen burada var olmak istiyorsan önce Ayaz-Buba * ile baş etmelisin” diyorlar. Ayaz-Buba saç sakalı buz bağlamış hâliyle ürkütücüdür. Bu arada emin olabiliriz ki, Ayaz-Buba yalnız bir müneccim değil, aynı zamanda Lezgi tanrılar topluluğundan…
Devamı

KİM 3

ÇALGILARIN DİLİ Çalgılar eskiden yaşamış toplulukların ruhunu günümüze taşır. Greklerle, Gürcü, Abhaz, Avar, Lezgi halkları arasındaki kültür alışverişinin kanıtı olan bu çalgıların dili bizi tarihin derinliklerin e çeker. PANDUR (Avar) Avar sazı diye de adlandırılır. İki tellidir, telleri bağırsaktandır. Kartal biçi­mindeki akort başlığı ile dikkat çeker. (Resim 1,2,3) PANDURİ (Gürcü) Doğu Gürcistan’ın bütün bölgelerinde yaygın…
Devamı