Kim 28

ŞAMİL’İN GÜCÜ* ŞAMİL’İN GÜCÜ* Bu yazı, KİM Ağustos sayısının Sayfa 3 sonrası, Sayfa 4 öncesinde okunacak. Lenin, ideolojisine menfi bir kanaat beslediği Şamil’i hürmetle anıyordu. 1917’de Kafkasya’ ya gelen Bolşevik propagandacılarının ilk işi Şamil’i övmekti. Bunun Lenin’in buyruğu olduğunu saklamazlardı. Hesaplı hareket etme uzmanı Lenin’e, Şamil’in adı yalnızca içeride değil, dışarıdaki bütün Şark Müslümanları arasında…
Devamı

Aybalam Sayı 7

Mezuniyet Kelli felli adamların mezun olduktan 40 sene sonra buluştuklarında yaşadıklarını anlatan filmlerden çok etkilenirim. Saçı sakalı ağarmış erkekler, babaanne veya anneanne olmuş kadınlar yeniden bir araya geldikleri o gecede, eski defterleri açar, yumruk yumruğa kavga ederek içinde sakladıkları öfkelerini saç başa gelerek, kusarken ruhsal bir arınmanın mutluluğunu yaşarlar bence. Ben hem bu tür hesaplaşmalardan…
Devamı

Aybalam Sayı 6

MAL MEYDANINDA KOL KOPARANLAR Haramzadelerin kol gezdiği, üçkâğıtçılığın bin bir türünün icra edildiği bu meydanda; köylülerin başına celepler, kasaplar üşüşür; satılık sığır, koyun veya atları laf cambazlığı ederek yok pahasına kapmaya çalışırlardı. Satıcının çevresini dört koldan saran fırsatçılar hedef kişiyi ablukaya alır, hayvanın fiyatını düşürmek için bin bir hileler kullanılırlardı. Yalan yere içilen yeminlerin bini…
Devamı

Denikin’in hezimetini müteakip, «Şimalî Kafkasya’yı Müdafaa Şurası»nın askerî kıtaları kızıl ordu ile temasa geldikten sonra Nisan 1920’de Temir-Han-Şura’da bir geçit resmi tertip edildi. Bu geçit resminde Sovyet seferi kolordusu komutan Smimov şöyle dedi: “Büyük Şamil’in torunları! Ecdadınızın istiklaliniz uğ- runda Çarlık Rusyası’na karşı büyük fedakârlıklar talep eden muharebeler yürüttüklerini biliyoruz. Sizin beyaz çetelere karşı savaşınızı…
Devamı

Kim 26

CHONDZORESK Chondzoresk’ler, Kazaklara bir miktar benzerlik gösterse de Karabağ grubu içinde sınıflandırılır. Altıgen şeklinde iki büyük mavi madalyon, bu halının kırmızı alanının neredeyse tüm yüzeyini kaplıyor. Kırmızı ve beyaz renkli sekiz bulut bandı (veya ej- derhalar), üzerinde gamalı haç bulunan altın bir kareyi çevreleyen madalyonları süslüyor. Çok eski bir efsane, ejderhanın kendisini bir buluta çevirme…
Devamı

Kim 25

NOGAY HALK MASALI KAMIR- BATIR Yaşlı çoban yalnız başına yaşıyordu. O, uzun yıllardan beri bir beyin hizmetindeydi. Binlerce koyunu otlatma görevini üstlenmişti. Kendisine ait malı mülkü yoktu. Köyden az uzakta bir kulübede yaşıyordu. O gün sabah erkenden alışık olduğu üzere küçük teknede hamur yoğuruyordu, ardından sürüyü otlatmaya çıkardı. Geç saatlerde geri döndüğünde bebek sesi işitti.…
Devamı

Kim 24

KUMUK HALK MASALI SIĞIRTMACIN DOSTLARI Bu anlattıklarım odu mu, olmadı mı emin değilim, fakat nakledenlerden dinlediğime göre, o şehirde yaşayan yoksul sığırtmaç ile oğlu birlikte halkın hayvanlarını otlatarak karşılığında aldıkları para ile geçimlerini kıt kanaat sağlıyorlardı. Günlerin birinde oğul inekleri sahilin kıyısındaki çayıra salmışken denizin kenarında, kumsalda büyük bir balığın can çekişmekte olduğunu gördü. Sığırtmaç,…
Devamı

Aybalam Sayı 5

KOMŞU SAVAŞLARI Alaveralılar ile Dalaveralılar çayır paylaşımında anlaşmazlığa düşünce yargıya başvurup sürüm sürüm sürünmektense savaşmaya karar verdiler. Öyle ya, evde fotoğrafı asılı ecdat boşu boşuna mı sabahtan akşama kaş çatıyordu? Onlara layık olmanın tam sırasıydı. Ancak imkânlar eşit değildi. Alaveralılar tabanca tüfekli, Dalaveralılar donanımsızdı. Yoksul fakat kurnaz köyün aksakallıları diğer köyden daha az imkânlara sahip…
Devamı

Aybalam Sayı 4

ÖZ KİMLİĞİNDEN UZAKLAŞANLAR KARS’IN ETNİK ÇEŞİTLİLİĞİ Kars’taki Caferi mezhebine mensup olanlara, onlar karşı çıksa da Tat derler. Azerbaycan Türklerinin bazıları da mezhepsel anlamda bu adı kullanırlar. Ancak bu onların Tat kökenli oldukları anlamına mı gelir bilmiyorum. Bu adlandırma nereden geliyor çözebilmiş değilim. Belki Dağ Yahudileri de denilen Tatların Caferileşmesinden sonra Caferi olan diğer topluluklar da…
Devamı

Aybalam Sayı 3

KUBA’NIN AĞ ALMASI Kuba, Büyük Kafkas sıradağlarının kuzeydoğu eteklerinde yeralmış Azerbaycan’ın coğrafi bölgelerinden biridir. Deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikte büyük yerleşim yeri olan Kuba, Dağıstan ile sınır komşusudur. Bölgenin eski ticaret yollarının ve büyük İpek Yolunun kesişme noktasında olması, Kuba’nın tarih boyunca yerleşme alanı olarak seçilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kuba, verimli arazisi, yeşil yamaçları…
Devamı