Aybalam Sayı 3

KUBA’NIN AĞ ALMASI Kuba, Büyük Kafkas sıradağlarının kuzeydoğu eteklerinde yeralmış Azerbaycan’ın coğrafi bölgelerinden biridir. Deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikte büyük yerleşim yeri olan Kuba, Dağıstan ile sınır komşusudur. Bölgenin eski ticaret yollarının ve büyük İpek Yolunun kesişme noktasında olması, Kuba’nın tarih boyunca yerleşme alanı olarak seçilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kuba, verimli arazisi, yeşil yamaçları…
Devamı

Aybalam Sayı 2

ÇALGILARDA BEYNELMİLEL NAĞMELER UDUN İÇ SIZLATAN TERENNÜMLERİ Ud’un büyük bombeli armut görünümlü gövdesi olup, kısa boynunda perdeler yoktur ve ayar kolları g dönüktür. Zar kısmı hariç geri kalan bütün kısımları için ceviz ağacı kullanılır. Zar kaplama kısmı ise köknar veya ahşabından hazırlanmaktadır. Enstrümanın uzunluğu 490-500 mm., eni 350-355 mm., derinliği 180-200 mm. den ibarAyrıca aletin…
Devamı

Aybalam Sayı 1

Azerbaycan’ın kuzeyinde, Bakü’nün 300 km kuzeybatısında, Büyük Kafkas sıradağlarının eteğinde, deniz seviyesinden 700 metrede muhteşem bir şehir yükselir. Tarihin sayfaları çevrildikçe şehirden farklı adlarla söz edildiği görülür. Şeke, Şaki, Şaka, Şakka, Şakke, Şakkan Şekkin bunlardan bazılarıdır. (Bakınız 370 yılı öncesine ait harita: Şhake) Bugün bu havalide varlığını devam ettiren Otiler adlı araştırmacılar için önemli kabilenin…
Devamı

Kim 22

AVAR HALK MASALI ASA Geçmiş zamanda köyde tek başına yaşayan bir genç vardı. Babasından ona miras kalan evden başka malı mülkü yoktu. Günlerden bir gün ormanda dolaşırken ağaçta üç güvercin gördü. Genç, yayını gerip okunu fırlatarak güvercinlerden birini yere düşürdü. Diğer iki kuş, uçup oradan uzaklaştılar. Genç, bıçağı çalıp güvercinin başını kesmek istediğinde kuş dile…
Devamı

Kim 21

DARGİ HALK  MASALI AVAHALAVE HOROZ Köyün birinde Ava Hala adıyla tanınan bir kadın yaşıyordu. O, çok kindar ve öfkeliydi. Kimseyi sevmez, herkesi incitir ve kaba konuşurdu. Komşular onun bahçesine girmeye cesaret edemezdi. O gün Ava Hala bahçesindeki ağaçlardan ceviz topluyordu. Bu sırada bahçe çitinde horoz belirdi. -Bana   ceviz  ver, Ava  Hala,diye seslendi.Kadın elindeki sopayı horozun üzerine fırlattı.…
Devamı

KİM 20

KAFKAS DERNEKLERİNİN KONSOLOSLUK ZİYARETİ Aralık başlarında Rusya Konsolosluğunun daveti üzerine Balıkesir, Bursa, Yalova Dağıstan Dernekleri ve Yalova Kafkas Derneği, İzmir Orhanlı Çerkes Derneği temsilcileri İstanbul’a gittiler. Osman Göçmez, Ramazan Kor, Yaşar Sabri Dönder, Şahabettin Özden, Ömer Akbaş, Mehmet Aydemir’in katıldığı yemekte konsolos Andrey Brovol, Türkiye’deki Kafkasyalıları gurbetteki vatandaşları olarak gördüklerini belirterek katılımcılara davete icabet ettikleri…
Devamı

KİM 19

LE ZGİ HALK MASALLARI -1- KAPLANIN ÇİFTÇİDEN ALDIĞI DERS Köylüler, orman kenarındaki tarlayı sürüyorlardı. Toprak verimliydi, bol mahsul veriyordu. Civarda bir kaplan peyda oldu. O, ağaçların arasından çıkıyor, önüne geleni parçalıyordu. Halk korku içindeydi. Babayiğit gençler bu vahşi hayvanın üstüne gönderildi. Hiçbiri onunla baş edemedi. -Demek oluyor ki, biz bu beladan başımızı kurtaramayacağız, diye düşünmeye…
Devamı

KİM 8

QRIZ DİLİ ve QRIZ ELİ Qrızların asıl meşguliyetleri büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktır. Arazi, şahıslara değil, köy halkına aittir. Yaylalar çok, otlaklar zengin, biçenekler fazladır. Kışlık yem depolamak için şartlar uygundur. Fakat köyün etrafındaki toprak sahaları, dere tepelerden, yamaç ve sarp kayalıklardan ibarettir. Toprağın taşlardan temizlenmesi, işlenir duruma getirilmesi gerekir. Yine de saha buğday, arpa üretimine…
Devamı