HAKKIMIZDA

Kim gazetesi,  Ağustos 2018’den beri, ayda bir çıkardığımız KİM bülteninin devamıdır. Şubat 2018’ den itibaren İnternet sitesine taşıdığımız KİM, yine kişisel ve amatör bir girişim olma özelliğini koruyor. Ağırlıklı olarak Türkiye’de, Rusya’da, Türki cumhuriyetlerde, dünyanın dört bucağında ve ana yurtlarında yaşayan Kafkas kökenli insanlar arasındaki iletişim kopukluğunu gidermek başlıca hedefi- mizdir. Bu çerçevede, yok olmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizi hatırlatmak, kuşaklar arasında her gün daha açılan mesafeyi daraltmak, anıları tazelemek, Kafkasyalılık bilincini diri tutmak istiyoruz.Özelde Samur dil grubuna dahil; LezgiAğul,Rutul,Tsahur,TabasaranUdi ve bir sonraki baş- lıkta yer alan BuduğHınaluq  ve nihayet Krız (Dzhek) dillerini konuşan halklar hakkında tanıtım yapa- rak Samur nehrinin sınır kabul edilmesi ile birbirinden koparılmaya çalışılan insanlar arasındaki ileti şimi güçlendirmek gerektiğine inanıyoruz.Bu anlamda ilk, orta, yeni ve yakın çağda söz konusu bölgede meydana gelen hadiseleri mer- cek altına altına alacağız.Sitemizin faaliyete geçişi, kişisel- kültürel bir girişim olarak başlattığımız İzmir Lezgileri Dil-Kültür-Tarih Araştırmaları Kitaplığı kapsamındadır. Bilindiği gibi kısa adı İLDAK olan bu girişim ile Kafkas KartallarıYâran Suvar adlı takvimler çıkarmış, bu takvimleri eş dost, akraba arasında paylaş- mış, Sedaget Kerimova’ nın povest, roman ve piyesinin tercümesinden oluşan metinleri yazarın kendi isteğiyle Lezgiye adı altında Türkiye’de neşretmesine, dağıtımına aracılık etmiş, Muzaffer Melikmem– medov’un Hacı Davut adlı eserinden faydalanarak Şirvan Halkının Mücadelesi adlı kitabı yazmıştık.

Adımız neden Kim?

Kim, Şahdağ dillerinin konuşulduğu bölgelerde yaşatılan ve günlük hayatta işlevi olan bir ge-leneğin adıdır. Yazılı olmayan kuralları kapsayan ve köy aksakallıları tarafından yürütülen Kim, anlaş- mazlıkları çözmede, köy ortak mallarının paylaşımında etkili olmuş, Çarlık ve Sovyet Rusya’sı devirle- rini aşarak günümüze kadar sürdürülmüştür. Bir ortak payda olan Kim, kökleri İlk Çağ’ daki Alban Devleti dönemine dayanan bir gelenektir.

Okur Katkısı

Her girişim gibi Kim İnternet gazeteciliği de sosyal medya arkadaşlarımızın;  Ankara, Yalova, Bursa, Balıkesir, Kahramanmaraş illerindeki Dağıstan Derneklerinin, Azerbaycan, Dağıstan ve diğer ülkelerdeki kardeşlerimizin ilgisi ölçüsünde uzun ömürlü olacaktır. Bu anlamda burnunun dikine gi- den, kimseyi dinlemeyen bir anlayışla değil; dinleyen, öğrenen, hatasından dönen bir anlayışı ilke edinerek yayımcılık yapmaya çalışacağız.

Abdullah Kubalı – İZMİR